e-shop

V tomto menu máte možnosť kúpiť si rôzny tovar prostredníctvom e-shop, prípadne objednať si ho cez ebay. U nás si môžete vybrať tovar na ebay.com a my Vám ho objednáme a doručíme domov. Odpadá Vám registrácia na ebay a zbytočné ďalšie starosti. Naša provízia je 10 % z kompletnej ceny na ebay + prípadné poštovné ku Vám domov. Napíšte nám cez kontaktný formulár, čo by ste potrebovali a my sa Vám ozveme. Návod ako vyhľadávať tovar sa náchadza v tomto menu.
Daň a clo pri zasielkach z EÚ sa neplatí. V prípade zásielok z krajín mimo EÚ je to nasledovné:

Prerokovávanie poštových zásielok

Na prerokovávanie poštových zásielok predkladaných Slovenskou poštou, a.s. sú určené pobočky colných úradov PCÚ Bratislava - pošta a PCÚ Košice - pošta. Zásielky z krajín Spoločenstva nepodliehajú colnému dohľadu, t.j. sú priamo doručované príjemcovi bez ohľadu na hodnotu zásielky. Toto platí aj pri zásielkách s tovarom, ktorý je objednávaný cez internet v krajinách Spoločenstva a tovar je z týchto krajín zasielaný príjemcovi na Slovensku. Zásielky odosielané priamo z tretích krajín príjemcovi v Spoločenstve sú osolobodené od dovozných platieb, ak nepresahujú nasledujúce hodnoty:- zásielky tovaru nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty - 150 EUR na jednu zásielku (oslobodenie sa nevzťahuje na alkoholické výrobky, parfumy a toaletné vody, tabak a tabakové výrobky). Tieto zásielky sú oslobodené od cla, ak hodnota zásielky nepresahuje 150 EUR a ak hodnota zásielky nepresahuje 22 EUR, sú oslobodené aj od dane z pridanej hodnoty. (hodnotou zásielky sa rozumie úhrnná hodnota, ktorú zásielka má, bez ohľadu na to, či je tvorená jednou, dvoma, alebo viacerými položkami). To znamená, že pokiaľ úhrnná hodnota zásielky nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty presahuje 22 EUR, ale nepresahuje 150 EUR, zásielku je možné oslobodiť od cla, ale nie je možné oslobodiť ju aj od dane z pridanej hodnoty. V prípade, že úhrnná hodnota zásielky nepatrnej (zanedbateľnej) hodnoty nepresiahne 22 EUR, je možné oslobodiť ju od cla a zároveň aj od dane z pridanej hodnoty. Colný úrad príjemcovi neoznamuje príchod zásielky. Uvedené je v kompetencii Slevenskej pošty, a.s.Príjemca zásielky si môže colné formality vybaviť sám alebo si môže stanoviť zástupcu, ktorý môže vykonať všetky úkony a formality ustanovené colnými predpismi.